Hvad betyder healing?

Healing betyder at gøre hel. At være hel er lig med at være i balance. Manglende balance kan skyldes diverse indre blokeringer, som vi ofte ikke selv kan gennemskue. Blokeringer sætter sig også ofte til fysiske smerter, og hvad gør man så?

Hvad er healingsmassage?7C

Healingsmassage er en meget blid, nænsom og omsorgsfuld massage, hvor der veksles mellem lange og rolige og mere dybtgående strøg. Du vil opleve, at jeg under massagen blot lader hænderne hvile på kroppen i kortere eller længere tid og derefter masserer stille videre.

Healingsmassage er en terapeutisk massage der styrker immunforsvaret, gør leddene mere fleksible, forbedrer blodcirkulationen og afhjælper stress.

Healingsmassage er også et meget stærkt redskab, til at lære hvem du er, og hvordan dine tanker, følelser og krop og sjæl er forbundet.

Under healingsmassagen vil du synke ind i en dyb indre stilhed, som hjælper dig til at mærke din krop, sjæl og følelser mere intenst og levende. Massagen åbner dit sind for livskraft og forløser de negative mønstre & blokeringer.

Mange oplever at hvile mere i sig selv efter at have modtaget healingsmassage og får mere energi og overskud i hverdagen, hvorved stress og sygdom forebygges. Hvis du kombinerer healingsmassagen med en samtale før massagen, vil du blive lidt klogere på dig selv og din måde at håndtere livet på. Gravide kan også modtage denne blide massage.

Healingsmassage adskiller sig fra andre massager ved at tilpasse sig din krops behov her og nu!

Med healingsmassage giver du tid til dig selv - det er healing og afslapning. Massagen får dig til at slappe af i både muskler og sind, og medvirker derfor til at genåbne forbindelseskanalerne mellem krop og sind - en god, forebyggende medicin.

hel1Massagen hjælper dig til at mærke din krop og acceptere den præcis som den er. Den er din - den er god.

Kom i kontakt med din indre sandhed og kend dit hjertes længsel.

En session varer ca 1 – 2 timer.

Reiki er naturlig helse

Reiki er et japansk ord, der betyder universel livsenergi. En tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi. Reiki bevirker, at den energistrøm, som flyder i auraen, forøges.

Reiki giver os mere styrke og kraft til alt, hvad vi vælger at foretage os: I stemmen, når vi taler eller synger. I vore kreative udfoldelser. I vore handlinger, i de beslutninger vi træffer – og måden vi vælger at føre dem ud i livet på.

Reiki bringer os derhen, hvor vi har mest behov for at være og accelererer alle processerne i vores udvikling.

Den øgede energi-gennemstrømning, som auraen påvirkes af, bevirker, at de positive ting i livet bliver flere, og at livet som helhed føles mere intenst, dybere, rigere og tættere på.

Reiki bliver en kilde til daglig glæde og taknemmelighed. Da vi alle er forskellige, vil Reiki opleves forskelligt.

Her er nævnt forskellige områder Reiki kan påvirke:reiki 1

 • ​styrker immunforsvaret
 • oplader energibaner
 • styrker koncentrationsevnen
 • fremmer selvhelbredelsen
 • reducerer smerter
 • reducerer stress
 • afhjælper udbrændthed
 • total afspænding
 • udrenser giftstoffer
 • opløser blokeringer
 • integrerer personligheden
 • øger kropsbevidstheden
 • øger sensibiliteten
 • fremmer evnen til kærlighed
 • er enkel, stærk og smuk
 • flyder i ubegrænset mængde
 • er altid ved hånden
 • kan læres af alle både børn og voksne
 • hjælp til dig selv og andre
 • kræver ingen forudsætninger kun et ønske om at hjælpe dig selv og andre